JAN HARING

Jan Haring, matroos, geboren te Hoorn, overleden 11 oktober 1573

In 1573, een jaar na de inname van den Briel, belegerde het Spaanse leger Haarlem.

De bevoorrading vond plaats via de Diemerdijk. Sonoy zag kans de Diemerdijk te veroveren en zo de aanvoer van proviand en munitie voor de Spaanse troepen te blokkeren. Troepen uit Amsterdam, dat toen nog aan de kant van de koning Filips stond, verjoegen de Geuzen van de Diemerdijk. Doordat Jan Haring op een smal stukje dijk in zijn eentje de Amsterdammers een hele tijd kon tegenhouden, konden de andere Geuzen vluchten naar Monnickendam. Jan Haring zag kans te ontsnappen.

Hij sprong in het water en onder een regen van kogels kon hij zich in veiligheid brengen.

Jan Haring speelde een heldenrol in de slag op de Zuiderzee in oktober 1573. Op 8 october braken de Spaanse troepen het beleg van Alkmaar op. Op 11 en 12 october leverde de Geuzenvloot onder bevel van admiraal Cornelis Dirksz bij Hoorn slag met de Spaanse vloot. De Spaanse schepen stonden onder bevel van de admiraal Bossu. Het admiraalsschip van Bossu heette “De Inquisitie”. Het schip Cornelis Dirksz, de Eendragt, en nog twee andere schepen hadden de Inquisitie geënterd. Tijdens de gevechten op het dek van de Inquisitie bleek dat de soldaten van Bossu niet opgewassen waren tegen de Geuzen. De verdedigers van het schip trokken zich terug in het ruim, van waar uit ze zich hardnekkig bleven verdedigen. In een zee van vuur sprong Jan Haring op het dek van de Inquisitie, klom in de mast en verjoeg de mannen die op de mars stonden. Toen sneed hij de admiraalsvlag los en probeerde naar beneden te klimmen. Vanuit een luik werd hij in de borst geschoten en viel in zee. Zijn makkers visten hem op en baarden hem op in het stadhuis in Hoorn. De admiraalsvlag wordt opgehangen in de toenmalige Grote Kerk.

De Geuzen behaalden de overwinning en Bossu werd gevangen genomen.

( zie bij Cornelisz Dirksz )


(Klik op de regel hierboven voor die verwijzing.)